KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde Incursor Teknoloji ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“ yaniklarmuzik”) olarak, https://yaniklarmuzik.com adresli internet sitesinin işletilmesi ve çevrimiçi satış faaliyetlerimiz sırasında siz; site ziyaretçisi, tüketici, müşteri ve müşteri yetkili/çalışanlarının; Site aracılığıyla toplanan verilerini ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamayı amaçlamaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, kişisel veri olarak addedilmeyen veriler işbu metin kapsamına girmemektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnine tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. Yanıklar Müzik, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde zaman zaman değişiklik yapabilir. Güncel Aydınlatma Metni, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.

Bu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma yer alan iletişim kanalları aracılığıyla Yanıklar Müzik’e ile iletişime geçiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1 Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallar vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz bakımından Veri Sorumlusu Incursor Teknoloji ve Danışmanlık Ltd. Şti.’dir.

2.2. Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

En başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı KVKK ile kişisel verilerin korunma esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin korunmasının sağlanması için bazı hallerde uygulanacak cezai yaptırımlar öngörmektedir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2.3 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

https://yaniklarmuzik.com adlı web sitesinden, mobil uygulamalardan, çağrı merkezimizden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde Yanıklar Müzik tarafından işlenmektedir.

Yanıklar Müzikhttps://yaniklarmuzik.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

https://yaniklarmuzik.com size özel tanıtım yapmak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; web sitesi üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya web sitesi üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmekte, ziyaretçi hareket ve tercihlerinizi analiz ederek yorumlamaktadır.

Yanıklar Müzik, ayrıca sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla, https://yaniklarmuzik.com web sitesine bağlanmanızı mümkün kılmakta olup böyle bir bağlantı sırasında, sizin ve sosyal medya arkadaşlarınızın, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaştıkları profil bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileriniz ile birlikte toplayabilmektedir.

https://yaniklarmuzik.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler ile farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

https://yaniklarmuzik.com web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

https://yaniklarmuzik.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

https://yaniklarmuzik.com çerezleri; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

https://yaniklarmuzik.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

https://yaniklarmuzik.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

2.4 Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

Yanıklar Müzik, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel verileriniz; Site üzerinden Yanıklar Müzik ürünlerinin sizlere çevrimiçi satışı esnasında ve Site üyeliğinizin oluşturulması sırasında, SoYanıklar Müzikhupazar tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yanıklar Müzik ile aranızdaki mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası için veya Yanıklar Müzik’in meşru menfaatleri gereği işlenebilmektedir.

Site ziyaretiniz sırasında işlenen kişisel verileriniz, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile ürünlerimize / hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, sizlerin ve Yanıklar Müzik’in hak ve menfaatlerinin korunması ve resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Ek olarak, Site üyeliği oluşturarak Yanıklar Müzik ürünlerini satın almanız halinde, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla sınırlı olarak işlenen kişisel verileriniz; (i) Yanıklar Müzik ürünlerinin satışı, faturaların keşide edilmesi ve ürünlerin sizlere veya bağlı bulunduğunuz kuruma teslimi (ii) satış sonrası destek hizmeti süreçlerinin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi, (iii) ürünlerimize veya hizmetlerimize yönelik soru, talep, görüş ve şikayetlerin değerlendirilip çözümlenmesi ve sizlere geri bildirim yapılması, (iv) ürünlerimize ilişkin taleplerinize istinaden size dönüş yapılması ve ürün bekleme listelerinin hazırlanması, (v) Yanıklar Müzik’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahilinde ve (vi) Yanıklar Müzik’in, sizlerin, bağlı bulunduğunuz kurumunun ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya (vii) resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde işlenmektedir.

2.5 Verilerinizin Korunması

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Yanıklar Müzik’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Yanıklar Müzik, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince; bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.

Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Yanıklar Müzik uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.6 Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, vermiş olduğunuz izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak, müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Yanıklar Müzik sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Yanıklar Müzik tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan (i) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde Yanıklar Müzik adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) hizmet alınan grup şirketlerine, (iv) iş ortakları, tedarikçi firmalar, hukuk vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara, (vi) olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

2.7 Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Yanıklar Müzik ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

2.8 Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
  4. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  8. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  10. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle Site’de yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ileYanıklar Müzik’e iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy T.G.B. 1.Etap Sitesi 1.1.C1 Blok No: 143/8 İç Kapı No: Z01 Gebze / KOCAELİ

(ii) Aşağıdaki e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı olarak,
E- posta adresi : muzik@yaniklarmuzik.com
Kep Adresi: 
incursorteknoloji@hs01.kep.tr

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nde belirlenen içerik şartlarına uymayan şekilde ve yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yanıklar Müzik talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.